Driftsavtale

For å rett til stønad fra folketrygden, må terapeuten ha driftsavtale med kommunen. En driftsavtale med kommunen innebærer at terapeuten får avtale om direkte oppgjør med Helfo. Det vil si at du som pasient betaler en egenandel, og Helfo betaler resten. Du betaler egenandel opp til frikorttaket er nådd. Frikorttaket er i 2023 3.040 kr.

Hos oss har Hege Solgård fast 100 % driftsavtale med Tromsø Kommune. Charlotte Taanevig har 40 % vikariat (frem til utgangen av februar 2024).

Alle andre hos oss driver uten driftstilskudd, det vil si at du betaler selv, og får ikke dekt noe via Helfo.

Det kan likevel hende at du vil få dekket behandling, da vi har avtale med alle private helseforsikringer og er en del av behandlernettverket til Idrettens Helsesenter.