Hege Solgård

Manuellterapeut og fysioterapeut

Hege er manuellterapeut med lang erfaring og kompetanse innenfor undersøkelse, diagnostisering og tiltak rettet mot plager, skader og sykdom fra muskelskjelettsystemet.

Hege ble utdannet fysioterapeut i 2002 ved Fysioterapeutskolen i Næstved Danmark. Hun startet da som privatpraktiserende fysioterapeut og har siden i hovedsak jobbet med muskel- og skjelettplager. Hege har en lang, allsidig og fin praksis bak seg med stor variasjon i møte med pasienter.

Interessen for muskel- og skjelettplager førte videre til en mastergrad i manuellterapi fra Australia i 2008, og hun ble etter det autorisert manuellterapeut. Hege har i flere år jobbet som universitetslektor på fysioterapiutdanningen på UiT med undervisning og veiledning av fysioterapistudenter.

Hege er opptatt av, og har god kompetanse på, smerter og funksjonsutfordringer. Som terapeut er Hege opptatt av å se helheten i pasientens liv og hvordan ulike faktorer kan henge sammen med hverandre. Sammen med pasienten søker hun å individualisere behandlingen og lage en plan for rehabiliteringen.

Hege har 100 % driftshjemmel fra Tromsø kommune, og arbeider dermed med refusjon fra HELFO.